Company Kids

Via Spies Schilderwerken kunnen kinderen uit Colombia naar school!

Oscar, Andrés, Tania, Eilin en Paula  naar school om te bouwen aan een betere toekomst.
Ze kunnen dankzij hun sponsor uit Nederland naar de ‘God is Love’-school in Lucero Alto. Lucero Alto is een onderdeel van de wijk Ciudad Bolivar, in hoofdstad Bogota, Colombia.
Vroeger was het een krottenwijk, tegenwoordig is het arme stadswijk met meer dan 600.000 mensen. De hedendaagse realiteit in deze arme wijk wordt gekenmerkt door hoge werkloosheid, gebroken gezinnen, geweld, criminaliteit en armoede. De situatie is er uitzichtloos; Kinderen zijn al te vaak het slachtoffer van ondervoeding en verwaarlozing. Ze zijn een makkelijke prooi voor drugsbendes, pubermeisjes belanden al snel in de prostitutie.

Te midden van deze situatie probeert partner CDA via haar school kinderen en jongeren te bevrijden uit de cirkel van armoede en geweld. ‘God is liefde’ is hier geen loze kreet, maar krijgt juist in deze naar menselijke maatstaven hopeloze wijken een diepe betekenis. Via deze ‘God is love’-school ontvangen ieder jaar 900 kinderen christelijk onderwijs. CDA zorgt voor een veilig schoolgebouw, maar heeft ook oog voor de gezinssituatie van ieder uniek kind. Daarnaast ontvangt een kind waar nodig medische en psychische zorg. Ook krijgen ze op school een warme maaltijd. Samen vormt dit de basis voor een betere toekomst voor Oscar, Paula, Andrés, Juan en Eilin.

Spies Schilderwerkenen Woord en Daad investeren in de toekomst van kinderen uit Colombia

Spies Schilderwerken helpt in samenwerking met Woord en Daad kinderen in Colombia naar school. Dit doen Woord en Daad en Spies Schilderwerken in samenwerking met een lokale partnerorganisatie die sponsorkinderen voorbereidt op een plek in de maatschappij.

Het doel van de sponsoring

Het belangrijkste gedeelte van de sponsoring betreft kwalitatief goed en christelijk onderwijs. De kinderen leren lezen, schrijven, krijgen les uit de Bijbel en werken aan hun persoonlijke, emotionele en sociale vaardigheden. Docenten geven de kinderen liefde en aandacht. De partnerorganisatie helpt de kinderen ook aan schoolmaterialen, voedsel, kleding en medische zorg, zodat ze goede prestaties kunnen leveren.

Help ook mee!

Ook als particulier kunt u een kind steunen. Help een kind voor € 30,- per maand naar school en geef het een toekomst! Kijk voor het sponsoren van een kind op de website van Woord en Daad

Top